O bursztynie prasowanym Oferta Kontakt
O nas

Prasowanie stanowi jedną ze znanych technologii obróbki bursztynu. W procesie tym wykorzystuje się właściwość tego surowca, polegającą na tym, że w podwyższonej temperaturze staje się on plastyczny i pod wpływem nacisku daje się trwale kształtować. W ten sposób można otrzymywać gotowe elementy określonego kształtu. Znacznie częściej jednak technologia ta jest wykorzystywana do scalania drobnych frakcji bursztynu w większe płyty, z których tradycyjnymi metodami jak cięcie, szlifowanie i polerowanie wytwarza się poszczególne elementy biżuterii oraz wyrobów użytkowych. Dla odróżnienia ich od wyrobów wykonanych z jednej bryłki oznacza się je jako wykonane z bursztynu prasowanego lub rekonstruowanego.

Ponieważ tak uzyskane wyroby nie posiadają absolutnie żadnych domieszek i składają się wyłącznie z naturalnego bursztynu ich użytkownikom dają możliwość autentycznego kontaktu z tą fascynującą, posiadającą miliony lat naturalną żywicą.
Potwierdzeniem tego mogą być słowa Gabrieli Gierłowskiej, która w swojej publikacji zatytułowanej „Uroda bursztynu” pisze: „Wydaje się, że w tym procesie [prasowania - przypis mój] bursztyn się odradza. W jego właściwościach bowiem nie zachodzą żadne zmiany lecz jedynie zmiana kształtu (za M. Gonzalewskim). Także metoda badania bursztynu poprzez analizę krzywej spektralnej w podczerwienie IRS wskazuje na grupy funkcyjne, które w bursztynie prasowanym są identyczne z naturalnym bursztynem (za B. Kosmowska-Ceranowicz).” ( Gabriela Gierłowska, Uroda bursztynu, Wyd. Bursztynowa Hossa 2004 ISBN 83-917704-6-X)

Do tej interesującej opinii warto dodać, że obserwacje wykonanych ponad 40 lat temu w naszej pracowni wyrobów z bursztynu prasowanego świadczą, że zachowują one swoje właściwości nawet po upływie kilkudziesięciu lat od momentu ich wyprodukowania. Po tak długim czasie nie zaobserwowaliśmy bowiem praktycznie żadnych zmian w zakresie ich struktury, koloru, a nawet połysku.